Seperti yang di terbitkan oleh Bank Negara Malaysia

Negara Matawang Beli Jual